Ο όμιλος των εταιρειών MARISTOS στοχεύει στην επέκταση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας αλλά και στην έμπρακτη εκδήλωση της κοινωνικής ευθύνης, συνδυάζοντας πάντοτε την επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη με την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.

Οι κύριοι τομείς στους οποίους εστιάζουμε τις δραστηριότητες κοινωνικής ευθύνης είναι το Περιβάλλον και οι Τοπικές Κοινωνίες.

Όντας μια τεχνολογικά σύγχρονη επιχείρηση, είναι σε μεγάλο βαθμό ευαισθητοποιημένη σε θέματα κοινωνικής προσφοράς. Εκδηλώνουμε σημαντικό ενδιαφέρον προς το κοινωνικό σύνολο και ιδιαιτέρως για τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες.

Με έντονο το αίσθημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα με την περιβαλλοντική μας πολιτική, συμβάλλουμε στην άμβλυνση  των οικολογικών προβλημάτων, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας μια σειρά δράσεων που βοηθούν στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Χρησιμοποιούμε συστήματα υδροψύξεος τα οποία εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος ενεργείας και μεγάλη αποδοτικότητα του συστήματος. Η υψηλή θερμική αγωγιμότητα του νερού καθιστά πολύ εύκολη την απορρόφηση της θερμότητας – ακόμη και μέσω του αέρα. Ως εκ τούτου, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την ψύξη των χώρων όπου φιλοξενούνται οι server και τα ηλεκτρονικα μας συστήματα. Η υδρόψυξη λειτουργεί με τρεχούμενο νερό το οποίο διέρχεται πάνω από τις μονάδες των υπολογιστών μας, μεταφέροντας τη θερμότητα σε ένα ψυκτικό σώμα το οποίο διαχέει τη θερμότητα και διατηρεί το νερό δροσερό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη της χαμηλής θερμοκρασίας.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας έχει επενδύσει σε φωτοβολταϊκά συστήματα με σκοπό την εξοικονόμηση της ενέργειας που καταναλώνεται. Ως φωτοβολταϊκά συστήματα, εννοούμε τις βιομηχανικές διατάξεις οι οποίες μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Για την ακρίβεια, πρόκειται για γεννήτριες που αποτελούνται από φωτοβολταϊκά πάνελ, μετρητές ενέργειας και ρυθμιστές φόρτισης. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα ανήκουν στην κατηγορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα πλεονεκτήματα από την αξιοποίηση των συστημάτων αυτών στην καθημερινότητά μας είναι τεράστια, μεταξύ αυτών, η συμβολή στη διατήρηση των φυσικών πόρων και η μείωση των δαπανών του ομίλου MARISTOS.