Για Την Ιθάκη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ • Ατομική Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία ή σε ζευγάρια • Τραυματοθεραπεία EMDR • Οικογενειακή θεραπεία • Παιγνιοθεραπεία • Ψυχοθεραπεία παιδιών κι εφήβων • Συμβουλευτική για γονείς • Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία για Διατροφικές Διαταραχές • Συμβουλευτική για Παχυσαρκία / Χάσιμο Βάρους • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού • Διατροφικές Συμβουλές για Διατροφικές Διαταραχές • Καταπολέμηση Άγχους / Εκπαίδευση…

ANTHIA.NET

I’m a woman and it means that I must constantly invent ways to manage to combine the tasks of the housewife, house, children, husband on one hand, career and social life on the other , to indulge my own personal pursuits, my interests while always keep myself fresh, relaxed and attractive. No I’m not Odysseus.…